Начало За нас Структура на управление
18 February 2019
 
 
Структура на управление

 

Съгласно устава на дружеството холдингът има двустепенна форма на управление състояща се от  Надзорен съвет и Управителен съвет.

„РУЕН ХОЛДИНГ" АД  се представлява от Кирил Паргов и Евгени Таушанов, които са изпълнителни директори и членове на Управителния съвет.                                                                                                                                                                                

Надзорния съвет се състои от трима души:

1.       Д-р инж. Любомир Атанасов Гергинов - Председател

2.       Марийка Благоева Васева - Член

3.       Красимир Петков Руев - Член                                                                   

Управителния съвет се състои от трима  души:

1.       инж. Борис Ангелов Ангелов - Председател

2.       Кирил Василев Паргов - Член и Изпълнителен Директор  

3.       Евгени Зафиров Таушанов - Член и Изпълнителен Директор 


 


    
  • Сертификати  ( 7 )
  • Финансови Отчети  ( 11 )

    В съответствие със Закона за счетоводството и НСС ежегодно изготвяме и публикуваме нашите Годишни финансови отчети.

 
!
Top!