Начало За нас История
18 February 2019
 
 
История
 

"РУЕН ХОЛДИНГ" АД  град Кюстендил е правоприемник на Приватизационен фонд "РУЕН" АД, град Кюстендил. Приватизационен фонд "РУЕН" АД е учреден на 30.10.1996г. на Общо събрание на акционерите, проведено в гр. Кюстендил.   През 1998г.  "РУЕН ХОЛДИНГ " АД е пререгистриран в холдингово дружество. Дружеството е учредено в Република България, гр. Кюстендил.  Идентификационният  №  по ДДС е BG109050379, а ЕИК е 109050379. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007 и SA8000. Дружеството е член на Българска Строителна Камара, Асоциацията на Индустриалния Капитал в България и на Българска Минно Геоложка Камара"РУЕН ХОЛДИНГ" АД  е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група. През месец октомври  "РУЕН ХОЛДИНГ" АД  спечели Бронзова награда в класацията ТОП 50+ на Камара на строителите в България за постигнати резултати през 2008г. в изпълнението на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

 
  • Сертификати  ( 7 )
  • Финансови Отчети  ( 11 )

    В съответствие със Закона за счетоводството и НСС ежегодно изготвяме и публикуваме нашите Годишни финансови отчети.

 
!
Top!