Начало Дейности и услуги Строителство на МВЕЦ
18 February 2019
 
 
Строителство на МВЕЦ

 

СТРОИТЕЛСТВО НА МВЕЦ

През годините Руен Холдинг АД се е специализирал в изграждането на Малки Водноелектрически Централи. Дружеството разполага с екип от специалисти и необходимата техника за реализирането на проекти в тази сфера. В момента в процес на строителство е нова МВЕЦ. С нашия опит и качество на предлаганите  услуги  ние сме надежден и коректен партньор.                 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ:

 


МВЕЦ „ЧЕРНА МЕСТА" - 2006г.

- Направа водохващане и изграждане на напорен тръбопровод

Възложител: „Черна Места" ООД  гр. София                                                 Стойност: 567 139 лв.

Изградения напорен тръбопровод е с дължина 2 270 м. Основните работи включваха трасиране, подравняване на терена с булдозери и претрасиране, изкоп на канал, монтаж на стъклопластови тръби, заравяне и уплътняване, изграждане на шахти, монтаж на решетки и саваци, отбиване на реката, изграждане на диги и подпорни стени, вертикална планировка и изпитвания на тръбопроводите за плътност.  

 

МВЕЦ „БЯЛА МЕСТА" - 2006г.

- Направа водохващане и изграждане на напорен тръбопровод

Възложител: „Бяла Места" ООД  гр. София                                                  Стойност: 796 098 лв.

Изградения напорен тръбопровод е с дължина 3 334 м. Основните работи включваха трасиране, подравняване на терена с булдозери и претрасиране, изкоп на канал, монтаж на стъклопластови тръби, заравяне и уплътняване, изграждане на шахти, монтаж на решетки и саваци, отбиване на реката, изграждане на диги и подпорни стени, вертикална планировка и изпитвания на тръбопроводите за плътност.    

 

МВЕЦ „СОКОЛНА" - 2008г.

- Доизграждане и ремонт на напорен тръбопровод

Възложител: "Форум" ЕООД  гр. Стара Загора                                            Стойност: 1 552 000 лв.

Извърши се изграждане на неизградения участък от тръбопровода, цялостно се ремонтира разрушения тръбопровод, изградиха се опорни блокове, направиха се подпорни стени и се изградиха бетонови кожуси за защита на стъклопластовия тръбопровод, коригира се коритото на реката и се монтираха 300 бр. габиони. Бяха положени 860 куб. м. бетон, заготвена бе 25 тона арматура и 3200 броя анкери.

 

МВЕЦ „ДРАГОВИЩИЦА" - 2009г.

- Цялостно изграждане

Възложител: Кооперация "Паралел 2000"  гр. Кюстендил                           Стойност: 900 000 лв.

Изградения напорен тръбопровод е с дължина 3 300м. Направи се водохващане с утаечна камера и водовземна камера. Изградиха се преливаем яз, непреливаем яз и рибен проход между двата яза. Построи се сградоцентрала с площ 124 м2. Изгради се изтичало с дължина 200 м. Положени бяха стъклопластови тръби DN6 с размери Ф1400 (1100м), Ф1300 (1100м) и Ф1200 (1100м).

 

МВЕЦ „КАРЛУКОВО" - 2011г.

- Цялостно изграждане

Възложител: "Лукел" ЕООД  гр. София                                                           Стойност: 6 803 000 лв.

Цялостното изграждане на хидровъзела обхваща сградоцентрала, яз, защитни диги и противофилтрационни мероприятия, които са елемент от защитните диги. Сградата е с разгърната застроена площ 672 м2 .

 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 

МВЕЦ „КУНИНО" - завършване 2012г.
 
!
Top!