Начало Дейности и услуги Строителство на ВиК
18 February 2019
 
 
Строителство на ВиК

СТРОИТЕЛСТВО НА ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИИ И ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ

 

 

В последните години Руен Холдинг АД реализира няколко големи проекта от такъв тип. След влизането на България в ЕС в близко бъдеще предстоят изграждането, ремонтирането и реконструирането на редица канализационни и водоснабдителни мрежи,  и други хидросъоръжения в цялата страна. Ние притежаваме необходимите възможности за да осъществим такива проекти и ще продължим активно да работим в тази сфера.

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ:

 

 

Водочерпен пункт в коритото на р. Овчарица, с.Трояново – 2007г.           

- Рудник "Трояново" 1        

Възложител: Мини Марица Изток ЕАД                               Стойност: 659 000 лв.               

Направа водохващане и изграждане на напорен тръбопровод        

                     

Помпена станция с резервоар на с. Голям Върбовник – 2007г.                                                 

Възложител: Община Бобов дол                                          Стойност: 55 000 лв.                            

Реконструкция и ремонт на помпената станция

 

Корекция на дере в кв. Спротива – 2007г.    

- гр. Рила

Възложител: Община Рила                                                Стойност: 318 000 лв.     

Корекция на дере                         

 

Канализация на кв. Въртешево – 2007г.

- гр. Кюстендил                                                                           

Възложител: Община Кюстендил                                     Стойност: 798 000 лв.                                    

Реконструира се канал за битови и фекални води. Поставиха се тръби за отпадни води. Изградиха се шахти и сградни отклонения. Възстановиха се разрушената при изкопните работи асфалтова настилка и тротоари.

 

Канализация на с. Селци - 2008г.

- Главен канализационен колектор I

Възложител: Община Селци                                               Стойност: 703 000 лв.

Изгради се Главен колектор I с обща дължина 1404 л.м., 32 бр. двуставни оттоци всеки с дължина 144м. и сечение на тръбите 200, и 45 бр. сградни отклонения. Възстановиха се разрушената при изкопните работи асфалтова настилка и тротоари.

 

Укрепване на десен бряг на р. Рилска - 2009г.

Възложител: Община Рила                                                Стойност: 230 000 лв.

Укрепи се 150 м. от десния бряг на р. Рилска.

 

Канализация на с. Селци - 2009г.

- Главен канализационен колектор II

Възложител: Община Садово                                           Стойност: 846 600 лв.

Изгради се Главен колектор II с обща дължина 980 л.м., 45 бр. едноставни оттоци, 25 ревизионни шахти и 46 бр. сградни отклонения. Възстановиха се разрушената при изкопните работи асфалтова настилка и тротоари.

 

Канализация на гр. Кула - 2009г.

- Главен канализационен колектор I

Възложител: Община Кула                                                 Стойност: 2 740 000 лв.

Изгради се канал с дължина 1126 л.м. и се монтираха тръби за отпадни води. Изградиха се ревизорни шахти и сградни отклонения, преливници и отливени канали на преливници. Възстановиха се разрушената при изкопните работи асфалтова настилка и тротоари.
 
!
Top!