Начало Дъщерни дружества Кераминженеринг АД
18 February 2019
 
 
Кераминженеринг АД
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД - КЛОН

През годините след създаване на Дружеството са извършвани услуги на клиенти от страната и чужбина изразяващи се в:
  • изкоп, натоварване и транспорт на земни маси, въглища, инертни материали и трошено каменни фракции от кариери, глини за керамични заводи, хумус за рекултивация и др.
Кераминженеринг

Кераминженеринг
Керамичен завод Яхиново гр.Дупница
Еко Енерго Одит ООД
Кераминженеринг КЗ с.Драговищица
Кераминженеринг КЗ с.Багренци
Кераминженеринг АД с.Багренци
 
!
Top!