Начало Стратегия и цели
Tuesday, 06 December 2022
 
 
Стратегия и цели

За "РУЕН ХОЛДИНГ" АД клиентите са от първостепенно значение. Търговските взаимоотношения с  тях се основават на взаимно уважение и сътрудничество. Дружеството се стреми към изграждането на взаимноизгодни и дългосрочни търговски отношения. В "РУЕН ХОЛДИНГ" АД  високо се ценят опита и уменията на служителите както и приноса на всеки един от тях за успехите и постиженията на дружеството. Всеки проект реализираме благодарение на съвместната работа на служителите. "РУЕН ХОЛДИНГ" АД развива отговорна бизнес дейност, съгласувана със законовите разпоредби установени на територията на държавата. В своята дейност, дружеството спазва отговорности пред обществото като отделя необходимото внимание на опазването на околната среда, общественото здраве и безопасност.

 
!
Top!