Начало Технически Възможности
Wednesday, 10 August 2022
 
 
Технически Възможности

 

"РУЕН ХОЛДИНГ" АД разполага с необходимата тежка механизация, транспортни средства и сервизна база за изпълнение на обекти  възлагани със Закона за Обществените Поръчки.

Наличната техника е съставена  от:        

- 37 товарни автосамосвали марки "Ивеко - Магирус",  "Камаз", "Татри", „Мерцедес", „Ман", „Даф", "Ивеко", „Щайер",  „ Волво"                                                                                                                                                                                                                                     - - хидравлични, верижни и колесни багери:   Демаг - 4,5 м3 , Э051-22,  ЭО 5123, Э0-4121, Э0 4124,  „Коматцу PC 340 " - 3 броя , „ Коматцу PC 450" - 1 брой , колесни хидравлични багери „Коматтцу WR 90"- 5 броя  , багер „ CAT 315 „ - 1 брой                                                                                                                                                                                                                         -  булдозери:  D155 А, T-130, T-170, Т-100, „Коматцу"                                                                                        

-  две Татра 815 - влекачи с 60 t ремаркета за извънгабаритни товари                                                                              

-  пет фадроми  L-34                                                                                                                                                                      

-  две подвижни оборудвани сервизни работилници                                                                                                  

-  агрегати за заваръчни дейности и агрегати за осветление                                                                                  

-  компресори - електрически и дизелови                                                                                                                 

-  водоноски                                                                                                                                                                          

-  нафтовози                                                                                                                                                                                    

-  два автокрана                                                                                                                                                                     

-  кулокран „Либхер"                                                                                                                                                         

-  три автогрейдерa                                                                                                                                                             

-  осем снегоринa                                                                                                                                                                

-  бетонпомпа и  седем бетоновози                                                                                      

"РУЕН ХОЛДИНГ" АД  разполага със собствен мобилен бетонов възел.

Сервизната база на дружеството се намира на 6 км. от град Кюстендил в посока град Дупница.

            Базата е разположена на площ 14 751 кв.метра празно и застроено място, ведно с находящите се в дворното място постройки:

            1. Сграда - ремонтен корпус със застроена площ 1152 кв.метра, на 2-два етажа, с панелна конструкция, оборудвано с мостови кран и височина 12 метра.

            2. Бензиностанция - вътрешна със застроена площ от 20 кв.м., на 1-един етаж, с масивна  конструкция и вместимост на съдовете 60000 литра.

            3. Резервоар за вода с помпа със застроена площ 56 кв.метра, на 1-един етаж с масивна конструкция.

            4. Контролен пункт със застроена площ от 68 кв.метра, на 1-един етаж с масивна конструкция.

            5. Административна сграда със застраена площ 209,85 кв. метра на два етажа - един административен и един столова за работници и служители.

            6. Външна бензиностанция със застроена площ 53 кв. Метра

            7. Дърводелски цех със застроена площ от 159 кв. метра.

            8. Масивна къща с дворно място в кв. Гипсово, гр. Раднево.

            9. Офис помещение в гр. София със застраена площ от 26 кв. метра.

           

Дружеството разполага с квалифициран персонал и налична техника за извършване на следните сервизни дейности:

1.      Ремонтен персонал за обслужване на хидравличните системи на механизацията.

2.      Стенд за изпитване и регулиране на горивонагнетателни помпи.

3.      Обслужване на акумулаторни батерии.

4.      Стругарно, шлайф и шлосерски дейности.

5.      Извършване на основни ремонти на двигатели.

6.      Извършване на електрозаваръчни услуги в т.ч. и заваряване блокове на двигатели.

Всяко от изброените звена има свой пряк ръководител, който организира и контролира дейността му. Те, от своя страна, са пряко подчинени на съответния управител на клон, чрез които се осъществява цялостната политика на дружеството, утвърдена от управителните органи.

В дружеството е изградена и действа геодезична група от специалисти с богат трудов опит и дълъг трудов стаж, оборудвана с прецизна измервателна техника (тотални станциии др.).

Чрез дъщерните си дружества „Руен Холдинг" АД е производител на богат асортимент от керамични изделия (блокове, единични тухли, куминни тела и др.).

 
!
Top!