Начало Дъщерни дружества Авторемонт АД
18 February 2019
 
 
Авторемонт АД -
Авторемонт
“АВТОРЕМОНТ” АД, гр. Дупница


Основна дейност:
  • ремонт на автомобили
  • производство и възстановяване на резервни части
  • преустройване на автомобили
  • търговска дейност в страната и чужбина
  • посредническа, нженерингова и изследователска дейност
  • подготовка и квалификация на кадри
  • всяка друга дейност,незабранена от закона
Авторемонт
Авторемонт
Авторемонт
Авторемонт
 
 
!
Top!