SA8000:2008

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА РУЕН ХОЛДИНГ АД ЗА ПОЛИТИКАТА И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ  ЦЕЛИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ 31.01.2013 

Протокол от преглед на ръководството от 01.02.2013 

Протокол от преглед на ръководството от 20.06.2013 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРЕГЛЕД НА РЪКОВОДСТВОТО 

 

ДОКЛАД ОТ ОДИТ  
 
Протокол от преглед на ръководството от 03.09.2012 
 
Доклад от вътрешен одит  от 15.01.2012
 
Доклад от вътрешен одит от 15.10.2012